Spirits.EU - Felelős felszolgálás

Italmérték program

Italmérték program

Az 'ITALMÉRTÉK' program a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Kultúrált Alkoholfogyasztás Tagozatának non-profit kezdeményezése.

A program célja, hogy megváltoztassa a magyarországi alkoholfogyasztási szokásokat és elterjessze a felelősségteljes és mérsékelt alkoholfogyasztást. Az 'Italmérték' program olyan ismeretterjesztő és felvilágosító tevékenységekből áll, amelyek befolyással lehetnek a hazai italozási kultúrára csökkentve ezáltal a káros mennyiségű alkoholfogyasztást és pozitív hatást gyakorolva az alkohol okozta esetleges egészségügyi és társadalmi kockázatokra.

Az 'Italmérték' program 2010-ben indult a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács tagvállalatainak kezdeményezésére, egyenes folytatásaként az ún. HAFRAC (Magyar Szövetség a Felelős Alkoholfogyasztásért) programnak.

Italmérték? Lapozz tovább!

Tovább

Az absztinencia

2013. május 28. 17:52

 
A történelem folyamán az alkohol fogyasztása és előállítása sok társadalomban fontos szerepet játszott. Sokat foglalkoztak annak leírásával, hogy az emberek mit isznak, miért isznak, és hogyan isznak. Ugyanakkor a másik oldal, vagyis azok tábora, akik különböző okoknál fogva nem fogyasztanak alkoholt, viszonylag kevés figyelemben részesül. Az alkoholfogyasztók és az absztinensek aránya kultúránként eltér, és a társadalmi, gazdasági és politikai tényezők hatására még egy adott kultúrán belül is változhat. Ahogy a szeszesital-fogyasztók, úgy az absztinensek is az alkoholfogyasztási kultúra részét képezik. Ahogy a kulturális normák formálják  az alkoholfogyasztási szokásokat, ugyanúgy kialakítják az absztinencia megnyilvánulási formáit is.
 
Ahol vannak alkoholfogyasztók, ott - gyakran tekintélyes számban - vannak absztinensek is. A népszámlálások során megkísérlik összeírni az absztinenseket csakúgy, mint a szeszesitalfogyasztókat, ám az erre irányuló kísérletek problematikusak lehetnek. Vannak bizonyos következetlenségek az absztinensek meghatározásában, sőt abban is, ahogy maguk az absztinensek önmagukat definiálják. Egyes esetekben csak azok számítanak közéjük, akik életükben soha nem fogyasztottak alkoholt. Máskor azokat nevezik absztinenseknek, akik egy meghatározott   időszakban   nem   fogyasztottak   alkoholt,   vagy   egy   év   alatt   csak   adott   számú alkalommal ittak. Az Egyesült Államok Nemzeti Alkohológiai Intézetének definíciója szerint absztinensek azok, akik „egyetlen életévükben sem fogyasztottak 12 italnál többet”.
 
Az absztinenciának számos és összetett oka van. Egyesek esetében az absztinencia személyes ízlés kérdése, másoknál vallásos meggyőződésből fakad, megint másoknál egészségi okai vannak. Az absztinenseket vizsgáló felmérések szerint a megkérdezettek az alábbi főbb okokkal magyarázzák absztinenciájukat: az alkohol morális alapon való ellenzése, az alkoholfogyasztás kellemetlen következményei, a kontroll megőrzése, valamint az absztinens családi háttér. Vannak olyanok is, akiknél az absztinencia egy gyógyulási program része, ilyenek például a Névtelen Alkoholisták. Úgy tűnik, hogy az alkoholfogyasztással és az absztinenciával kapcsolatos beállítódás már korai életkorban, külső befolyások és példaképek hatására kialakul. A családi háttér különösen a nők esetében játszik fontos szerepet az alkohollal és az absztinenciával kapcsolatos nézetek kialakításában, és az absztinensek nagyobb valószínűséggel származnak absztinens családból. Mindazonáltal a társadalmi tényezők és a környezet jelentősen módosíthatják e befolyás erősségét. Fontos szerepet játszanak a közvetlen társas környezetben - például a kortársak és barátok körében - elfogadott alkohollal kapcsolatos normák, és az, hogy e környezet helyesli-e az alkoholfogyasztást. A WHO felmérést végzett az európai iskoláskorú gyermekek egészséggel kapcsolatos magatartásáról. A kutatás eredményei szerint a társas tényezők - pl. kevesebb idő eltöltése a barátokkal -, valamint az iskolai tényezők - pl. iskolakerülés és a kortársak befolyása -, különösen a fiúk körében, az 
absztinencia bejóslói.

Forrás: International Center for Alcohol Policies