Schumacher & Bacardi - Felelős bajnokok

Italmérték program

Italmérték program

Az 'ITALMÉRTÉK' program a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Kultúrált Alkoholfogyasztás Tagozatának non-profit kezdeményezése.

A program célja, hogy megváltoztassa a magyarországi alkoholfogyasztási szokásokat és elterjessze a felelősségteljes és mérsékelt alkoholfogyasztást. Az 'Italmérték' program olyan ismeretterjesztő és felvilágosító tevékenységekből áll, amelyek befolyással lehetnek a hazai italozási kultúrára csökkentve ezáltal a káros mennyiségű alkoholfogyasztást és pozitív hatást gyakorolva az alkohol okozta esetleges egészségügyi és társadalmi kockázatokra.

Az 'Italmérték' program 2010-ben indult a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács tagvállalatainak kezdeményezésére, egyenes folytatásaként az ún. HAFRAC (Magyar Szövetség a Felelős Alkoholfogyasztásért) programnak.

Italmérték? Lapozz tovább!

Tovább

A Dublini Alapelvek a szeszipar és a népegészségügy együttműködéséről

2014. május 15. 15:26

Számos országban tartott széleskörű egyéni és szervezeti konzultációkat követően az Írországi Nemzeti Főiskola és a Nemzetközi Alkoholpolitikai Központ (ICAP) 1997. május 26. és 28. között értekezletre hívott meg egy szakértői csoportot Dublinba. Az értekezlet végén a résztvevők magánszemélyként konszenzussal jóváhagyták a Dublini Alapelveket, és kifejezték reményüket, hogy ezek az elvek általánosan elfogadottá válnak. A találkozón tudósok, vállalatvezetők, népegészségügyi szakemberek, valamint kormányközi és civilszervezetek képviselői vettek részt.

Preambulum: az együttműködés etikája

A közjó érdekében a társadalom minden tagjának ki kell vennie részét a társadalmi felelősségből. Szükséges, hogy az alkoholfogyasztással összefüggő területeken az egyének és a társadalmak, amelyekben élnek, megalapozott döntéseket tudjanak hozni. Az alkohollal kapcsolatos ismeretek előmozdítása és az alkohol ésszerűtlen fogyasztásának megelőzése érdekében a kormányoknak, a szesziparnak, a tudományos kutatóknak és a népegészségügyi intézményeknek közös felelőssége, hogy az Alapelvekben foglaltak szerint együttműködjenek.

 

A szeszipari vállalatok, a kormányok, a tudományos kutatók és a népegészségügyi szervek közötti együttműködés Dublini Alapelvei

I. Alkohol és társadalom: együttműködés a szeszipar, a kormányok, a közösség és a népegészségügyi szervek között.

A. A kormányoknak, a civilszervezeteknek, a népegészségügyi szakembereknek, valamint a szeszipari vállalatoknak alkoholpolitikájukat és az alkohollal összefüggő kérdésekben kialakított álláspontjukat a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok lehető legalaposabb megértésére kell alapozniuk.

B. Az alkoholpolitikának - illeszkedve ahhoz a kulturális környezethez, amelyben létrehozták - együttesen kell megjelenítenie az állami szabályozást, az ágazati önszabályozást és az egyéni felelősséget.

C. Az alkoholfogyasztáshoz különféle - mind az egyént, mind a társadalmat érintő - jótékony és kedvezőtlen egészségügyi és társadalmi következmények társulnak. A kormányok, a kormányközi szervezetek, a népegészségügyi szervek, valamint a szeszipari vállalatok megfelelő intézkedésekkel külön-külön és együttesen is fel kell, hogy lépjenek a felelőtlen alkoholfogyasztás és az ilyen magatartás ösztönzése ellen. Ezen intézkedések magukba foglalhatnak kutatást, felvilágosítást, valamint az alkohollal összefüggő problémákra irányuló programok támogatását.

D. A szeszipari ágazat, valamint a szeszesitalok előállításában, értékesítésében, szabályozásában és fogyasztásában érintett más szervezetek csak törvényes és felelősségteljes alkoholfogyasztásra ösztönözhetnek.

E. A kormánynak és a szesziparnak egyaránt felelőssége, hogy biztosítsa a termékbiztonság szigorú ellenőrzését.

F. Annak érdekében, hogy az egyének megalapozottan dönthessenek, fogyasztanak-e alkoholt, mindazoknak, akik a nyilvánosságot az alkoholfogyasztás egészségügyi és társadalmi hatásairól tájékoztatják, a tájékoztatást pontosan és kiegyensúlyozottan kell végezniük.

  1. A szeszipari termékek reklámozásának ésszerű szabályozás és/vagy ágazati önszabályozás alá kell esnie, és nem ösztönözhet túlzott és felelőtlen italozásra.
  2. Az alkoholfogyasztással és a velejáró kockázatokkal kapcsolatos pontos tájékoztatásban a felvilágosító programoknak jelentős szerepet kell kapniuk.

 

II. Az alkoholhoz kapcsolódó kutatások: együttműködés a szeszipar, a kormányok, és a tudomány között.

A. Az alkohollal – és annak minden aspektusával - kapcsolatos ismeretek szélesítése érdekében a tudósok és a kutatók részére lehetővé kell tenni, hogy korlátozás nélkül dolgozhassanak együtt a szesziparral, a kormányokkal és a civilszervezetekkel.

B. A szeszipar, a kormányok és a civilszervezetek támogassák a független tudományos kutatásokat, amelyek hozzájárulnak az alkohol tulajdonságainak, hatásainak, fogyasztásának, a vele való visszaélésnek, továbbá az alkohol egészségügyi és társadalmi összefüggéseinek alaposabb megértéséhez.

C. Az alkohollal kapcsolatos kutatások lebonyolítása és az eredmények közzététele során - függetlenül az ilyen kutatások finanszírozási forrásától - a tudósoknak és a kutatóknak be kell tartaniuk a legszigorúbb szakmai, tudományos és etikai normákat.

D. Mindazoknak, akik a kutatásban érintettek - beleértve a finanszírozókat is - kerülniük minden olyan lépést, amely sértheti a tudományos kutatások és a kutatóintézmények számára elengedhetetlen intellektuális függetlenséget és szabadságot.

  1. Amikor támogatást igényelnek, a tudományos kutatóknak fel kell tárniuk minden olyan személyes, gazdasági vagy pénzügyi érdekeltségüket, amely közvetlenül vagy jelentős mértékben befolyásolhatja bármilyen kutatási projekt megtervezését, lebonyolítását, elemzését, értelmezését vagy a róla készült jelentést.
  2. Az ilyen kutatásról készült jelentésben a tudományos kutatók nyilvánítsanak köszönetet a kutatási tevékenységüket finanszírozó forrásnak (forrásoknak).

E. A kutatók számára biztosítani kell, hogy munkájuk eredményét korlátozásmentesen terjesszék és publikálják. A tulajdonosi információk vagy az üzleti titkok védelme érdekében a terjesztés és a publikáció előre egyeztetett ésszerű és etikai korlátozások alá eshet.